Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje každodennú lekársku vizitu, intenzívne ošetrovanie resp. rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.  Na oddelení sú hospitalizovaní prevažne seniori, charakter odboru ale umožňuje starostlivosť o pacientov vo veku 19 rokov a viac.

Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov sa vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbidity, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti starého organizmu. Zameriava sa na stanovenie funkčného stavu a potenciálu seniorov a rešpektuje vplyv sociálnych faktorov na zdravotný stav seniorov a sociálne následky ich chorôb. Významnou črtou pacientov vo vyššom veku je krehkosť (nestabilita), ktorá sa prejavuje sklonom ku komplikáciám a zhoršením adaptačných mechanizmov.

Celkovo disponuje oddelenie 43 lôžkami, v štruktúre 9 trojposteľových izieb a 8 dvojposteľových izieb. Dvojposteľové izby majú vlastnú kúpeľňu s toaletou. 

Liečebné možnosti/Výkony

Vyšetrovacie metódy:  

zabezpečovanie kontroly laboratórnych vyšetrení, zabezpečovanie realizácie USG, CT a endoskopických vyšetrení, ošetrovateľská starostlivosť.

Liečebné metódy:

pokračovanie v liečbe chronických ochorení, pokračovanie v LTV a rehabilitácii u pacientov preložených z neurologického a chirurgického oddelenia.


Návštevné hodiny

Pondelok15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 17:00
Nedeľa
14:00 – 17:00

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí  pavilón A.

Telefonický kontakt

Oddelenie dlhodobo chorých058/ 777 1377

058/ 777 1345