Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Gastroenterologická ambulancia

Ambulancia pre dospelých je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení gastrointestinálneho traktu, vrátane diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii sa vykonáva diagnostická a terapeutická endoskópia horného a dolného gastrointestinálneho traktu, ambulantná, dispenzárna a konziliárna činnosť v celom rozsahu náležiacemu odboru gastroenterológie, pre potreby ambulantných ako aj hospitalizovaných pacientov.

Ambulantné hodiny


 Príprava, odberyVyšetrenia
Obedňajšia prestávka
Vyšetrenia
Pondelok
7:00 – 7:45
7:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
Utorok
7:00 – 7:45
7:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
Streda
7:00 – 7:45
7:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
Štvrtok
7:00 – 7:45
7:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
Piatok
7:00 – 7:45
7:45 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00

Doplnkové informácie

Endoskopické vyšetrenia  je možné vykonať aj v krátkodobej celkovej anestézii. Vykonáva sa
v spolupráci s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí, pavilón C,  č.d. 033.

Lekár: MUDr.:     Peter Štefanča - peter.stefanca@svetzdravia.com
Sestra:                Bc. Erika Dulovcová, Beatrix Štefančová

Telefonický kontakt:       058/777 1273