Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Transfuziologické oddelenie

Transfuziológia je klinicko – laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcovstva a racionálnym využitím transfúznych liekov.

Oznam:

Rožňavská nemocnica sa obracia na verejnosť s prosbou o darovanie krvi.

Transfuziologické oddelenie robí verejné odbery každý utorok a piatok od 7:00 do 10:00 hod.

Vítaní sú samozrejme aj prvodarcovia. Darcovia krvi musia mať viac ako 18 rokov a vážiť viac ako 50 kg. Prirodzene by mali byť zdraví bez vážnych chronických a vírusových ochorení.


Liečebné možnosti/Výkony

Transfúziologické oddelenie sa zaoberá odberom, spracovaním a vyšetrovaním krvi od bezpríspevkových darcov krvi. Je pravidelne auditované najvyššou národnou autoritou, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv z hľadiska dodržiavania všetkých legislatívnych, metodických, odborných a praktických požiadaviek na zaistenie výroby bezpečných transfúznych liekov.

Ordinačné hodiny

Utorok
07:00 – 10:00
Piatok
07:00 – 10:00

Registrácia darcov: 07:00 - 08:00

Doplnkové informácie

V čase mimo ordinačných hodín ambulancie možnosť dohodnúť si vyšetrenie po telefonickom dohovore s lekárom.

Kontakt a adresa:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Telefonický kontakt:         058/ 777 1465, 058/ 777 1426

Lekár:MUDr. Jarmila Balušíková