Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia je integrálnou súčasťou transfúziologického oddelenia. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s nezhubnými a zhubnými ochoreniami krvotvorby, s krvácavými stavmi, s trombofilnými stavmi. Nemocničná krvná banka zodpovedá za bezpečnú a účelnú hemoterapiu pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, laboratórne vyšetrenia pre prenatálne poradne. Jej prevádzka je nepretržitá.

Liečebné možnosti/Výkony

Transfúziologické oddelenie sa zaoberá odberom, spracovaním a vyšetrovaním krvi od bezpríspevkových darcov krvi. Je pravidelne auditované najvyššou národnou autoritou, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv z hľadiska dodržiavania všetkých legislatívnych, metodických, odborných a praktických požiadaviek na zaistenie výroby bezpečných transfúznych liekov.

Ambulantné hodiny

   
Pondelok
07:00 – 13:30
ordinácia
Utorok
07:00 – 10:00
odberový deň pre darcov krvi
Streda
07:00 – 13:30
ordinácia
Štvrtok
07:00 – 13:30
ordinácia
Piatok
07:00 - 10:00
odberový deň pre darcov krvi

Registrácia darcov: 07:00 - 08:00

Doplnkové informácie

V čase mimo ordinačných hodín ambulancie možnosť dohodnúť si vyšetrenie po telefonickom dohovore s lekárom.

Odberové dni pre darcov krvi:

Utorok:     7:00 – 10:00 evidencia a odbery krvi
                    10:00 – 14:00 spracovanie krvi

Piatok:    7:00 – 10:00 evidencia a odbery krvi
                   10:00 – 14:00 spracovanie krvi

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí budovy širšie komponenty (spojovacia časť pavilónu A a B, č. d. 001. Prístup do priestorov ambulancie je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

Lekár:         MUDr. Jarmila Balušíková
Sestra:       Mgr. Katarína Slížová

Telefonický kontakt:          058/ 777 1465, 058/ 777 1426