Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. poskytuje liečebnú starostlivosť v interdisciplinárnom a základnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore. Prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií.

Oddelenie disponuje spolu s 12 lôžkami, z toho sú 4 lôžka OAIM, 1 lôžko OAIM v izolačnej miestnosti a v rámci novovytvorenej jednotky OMIS 7 lôžkami. 

Liečebné možnosti/Výkony


Prijímame pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií alebo pacientov,  u ktorých už k zlyhaniu životných funkcií došlo. Na oddelenie sú pacienti prijímaní po dovezení RZP, z ostatných oddelení nemocnice, prípadne z ambulancie.

Zabezpečujeme vnútro ústavnú resuscitačnú činnosť. Na OMIS sa pacientovi poskytuje komplexná intenzívna starostlivosť. Vykonávame podporu zlyhávajúcich životných funkcií, umelú pľúcnu ventiláciu, nepretržité monitorovanie pacienta. Zabezpečujeme aj komplexnú pooperačnú starostlivosť u rizikových pacientov. OMIS zároveň  poskytuje aj anestéziologickú starostlivosť, ktorá zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy pre operačné a neoperačné oddelenia.

Zaisťujeme celkové a regionálne anestézie pre liečebné a diagnostické výkony v odboroch chirurgia, traumatológia, gynekológia a pôrodníctvo, analgosedácie v rámci terapeutických výkonov - kardioverzie na internej JIS, v rámci diagnostických výkonov na endoskopickom pracovisku (gastroskopie, kolonoskopie), sedáciu v rámci RTG diagnostiky (CT pracovisko).

Návštevné hodiny

Pondelok15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 17:00
Nedeľa
14:00 – 17:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Návštevy chorých vo vyhradených priestoroch sú povolené v zmysle Charty práv pacienta. Výnimky z návštevných hodín udeľuje primár oddelenia. Návštevné hodiny môžu byť upravené podľa charakteru prevádzky OAMIS, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta. Návšteva pri vstupe na oddelenie používa ochranný odev. Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva lekár v súlade s platnou legislatívou.


Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty (spojovacia časť  pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

Telefonický kontakt

OMIS                                 058/ 777 1256