Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rádiodiagnostické a CT oddelenie

Centrálne rádiologické oddelenie je situované na 1. poschodí NsP Sv. Barbory, s prístupom z lôžkovej aj poliklinickej časti nemocnice, kde sa nachádza centrálna evidencia pacientov. RDG + USG pracoviská sú situované na jednej chodbe označené poradovými číslami nasledovne:

Pracovisko č.1 USG pracovisko
Pracovisko č.2 MMG pracovisko
Pracovisko č.3 RTG + digitálny OPG
Pracovisko č.4 RTG
Pracovisko č.5 CT

Liečebné možnosti/Výkony

Na oddelení rádiológie vykonávame kompletné rádiodiagnostické skiagrafické (známe ako RTG vyšetrenie) vyšetrenia nepriamou digitalizáciou vrátané predoperačných a preventívnych vyšetrení, ortopantomografické vyšetrenie priamou digitalizáciou pre stomatológov, preventívne aj diagnostické mamografické vyšetrenia nepriamou digitalizáciou, vyšetrenia počítačovou tomografiou (16 slide MDCT od spoločnosti Siemens): mozog, lebka, PND, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, medzistavcové štrbiny, pľúca + mediastínum, abdomen, malá panva, CT vylučovacia urografia, skelet (ortopedické, traumatalogické dg. s 3D rekonštrukciou),  angiografické vyšetrenia (pulmo angio, extrakraniálnych, intrakraniálnych tepien mozgu, hrudnej a brušnej aorty, periférnych artéria HK a DK s následnou rekonštrukciou), CT kolonografie, enetrografie, ventrikulografie. Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia brušných orgánov, orgánov malej panvy, mäkkých častí krku (slinné žľazy, štítna žľaza), periférne a centrálne lymfatické uzliny, arteriálny a venózný systém HK a DK, renálnych artérií, nadobličiek, mäkké časti svalových štruktúr, novorodenecký skríning  (mozog cez fontanelu, coxy, obličky), vyšetrenie GER-u u pediatrických pacientov, uropoetický trakt, prsníky vrátane elastografie.

Pacient sa na vyšetrenie objednáva prostredníctvom elektronickej pošty skrze mailovej adresy radiologia.rv@svetzdravia.com  Jednoduché a rýchle objednanie na USG, CT a mamografické vyšetrenie po zaslaní Vášho mena, priezviska, dátumu narodenia a čísla poisťovne, kde ako prílohu do mailu priložte Vašu žiadanku. V priebehu najbližších 24 hodín budete mailom informovaní  o termíne Vášho vyšetrenia, spolu s doporučenou prípravou pred daným vyšetrením.

Vykonávame  skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou - bilirubinometriou.

U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky ako novinku využívame fototerapiu prístrojom neo Blue blanket, ktorý umožňuje realizáciu fototerapie v systéme rooming-in a tým ponechanie novorodenca pri matke. Dodržiavame a propagujeme zásady BFHI – nemocnice priateľskej k deťom.Lekár RTG, rádiologický technik
Lekári ÚPS
Rádiologický technik v ÚPS
Pondelok
07:00 – 14:12
14:12 – 07:00
14:12 – 07:00
Utorok
07:00 – 14:12
14:12 – 07:00
14:12 – 07:00
Streda
07:00 – 14:12
14:12 – 07:00
14:12 – 07:00
Štvrtok
07:00 – 14:12
14:12 – 07:00
14:12 – 07:00
Piatok
07:00 – 14:12
14:12 – 07:00
14:12 – 07:00
Sobota

07:00 – 24:00
07:00 – 07:00
Nedeľa

07:00 – 24:0007:00 – 07:00


Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Statimové vyšetrenia pacientov sú realizované do 5 dní. Úrazy, život ohrozujúce stavy a lôžkoví pacienti sú uprednostnené, bez čakania na akékoľvek požadované vyšetrenie.  

 Objednávanie:
1. USG + MMG s dvakrát vyplnenou žiadankou pri okienku centrálnej evidencie. USG vyšetrenie brušných orgánov striktne nalačno, uropoetického traktu  s naplneným močovým mechúrom, GER-u nutné priniesť čaj.

2. RTG snímky s vyplnenou žiadankou, bez čakacej doby, realizované v daný deň, nutná evidencia pacientov pri okienku.

3. CT vyšetrenie sa objednáva priamo na pracovisku č.5 s pokynmi prípravy podľa typu požadovaného vyšetrenia.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty nemocnice (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

Telefonický kontakt

RTG – centrálna evidencia
058/ 777 1510
RTG - USG
058/ 777 1515
RTG - CT
058/ 777 1595
Centrálna RTG
058/ 777 1536