Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Onkologická a chemoterapeutická ambulancia

Onkologická a chemoterapeutická ambulancia je zameraná na komplexnú liečbu nádorových ochorení.

Liečebné možnosti/Výkony

Poskytuje predoperačnú chemoterapiu, ako aj adjuvantnú pooperačnú chemoterapiu a tiež paliatívnu chemoterapiu inoperabilných nádorov. Pacienti sa u nás liečia taktiež biologickou liečbou, hormonálnou  a imunomodulačnou liečbou.

V prípade potreby zabezpečujeme rádioterapiu onkologických pacientov v Rimavskej Sobote alebo vo VOU Košice. Poskytujeme všetku podpornú liečbu nádorových ochorení, liečbu bolesti, liečbu nežiaducich účinkov chemoterapie, taktiež substitučnú liečbu hematologických komplikácii, podávame transfúzie a iné krvné deriváty. 

Vykonávame v prípade potreby  odľahčovacie punkcie - abdominálne  aj pleurálne. Po ukončení liečby pacientov aktívne sledujeme, a v prípade recidívy zabezpečujeme ďalšiu liečbu.

Ambulantné hodiny

Pondelok
7:00 – 14:00
Utorok
7:00 – 14:00
Streda
7:00 – 14:00
Štvrtok
7:00 – 14:00
Piatok
7:00 – 14:00

Ambulantné hodiny ambulancie klinická onkológia

Streda
9:00 – 13:00

Doplnkové informácie

Podávanie chemoterapie:

Chirurg síce nádor odstránil, ale pri histologickom vyšetrení sa zistili rizikové faktory, prípadne ostatky nádorových buniek v okolí alebo v lymfatických uzlinách, pre ktoré sa môže nádor vrátiť. Preto je nutné aplikovať pooperačnú tzv. adjuvantnú chemoterapiu.To ako dlho budete dostáva chemoterapiu závisí to od stavu Vášho ochorenia. Liečba sa podáva v tzv. cykloch, v prípade zaisťovacej liečby je to 6 cyklov liečby.

Lekár môže na základe Vášho ochorenia  rozhodnúť aj o menšom počte, alebo podávať liečbu  až do progresie ochorenia. Onkologická liečba je veľmi náročná agresívna liečba s množstvom nežiaducich účinkov. Najznámejší je alopecia čiže plešatosť, najmä u žien, kde to predstavuje  závažný psychický problém. Ale nie všetky cytostatiká vyvolávajú plešatosť. Lekár Vám vždy aktuálne povie, či máte s týmto problémom počítať. Ak áno, vždy Vám predpíše parochňu.

Väčšina cytostatík vyvoláva nevoľnosť, prípadne až zvracanie. Jeho intenzita je veľmi individuálna, a závisí od množstva faktorov, počtu a typu podávaných cytostatík. Dnes máme k dispozícii kvalitné lieky na ovládnutie nevoľnosti a  zvracania, ktoré Vám lekár vždy predpíše. Aj pacient  môže ovplyvniť  nevoľnosť úpravou životosprávy, diétnymi opatreniami  a pod.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí, pavilón C, č.d. 144 onkologická a chemoterapeutická ambulancia, č.d. 142 ambulancia klinickej onkológie.

Lekár:   MUDr. Zlata Šimkovičová
Sestra:  Libuša Mlynárová, dipl.s., Lenka Plačková, dipl.s., Tatiana Lindáková, dipl.s.

Telefonický kontakt:

onkologická a chemoterapeutická ambulancia:   058 / 7771 733
ambulancia klinickej onkológie:                             058/ 7771 306