Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kožná ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia zabezpečuje  vyšetrenia pre všetky vekové kategórie.

Liečebné možnosti/Výkony

Ambulancia   je  zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu vrodených a získaných ochorení kože, podkožia i adnex, liečebno-preventívnu starostlivosť o pohlavné ochorenia, konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach nemocnice, PL Plešivec, DD.

Ambulantné hodiny

Pondelokodbery
ordinácia
obedňajšia prestávka
konzília, administratíva
Utorok
07:00 - 07:30
07:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Streda
07:00 - 07:30
07:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Štvrtok
07:00 - 07:30
07:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30
Piatok
07:00 - 07:30
07:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí , pavilón C  (poliklinika dospelých), č. d. 225.

Lekár:     MUDr. Nataša Ubarte - natasa.ubarte@svetzdravia.com
Sestra:    Jarmila Benková, dipl.s.

Telefonický kontakt:              058/ 777 1839