Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Traumatologická ambulancia

Traumatologická ambulancia ošetruje úrazy pohybového ústrojenstva, poúrazové stavy pohybového ústrojenstva, úrazy hlavy, hrudníka, brucha, panvy, končatín.

Liečebné možnosti/Výkony

Na traumatologickej ambulancii sa vykonáva konzervatívna liečba úrazov, indikácie k operačnej  liečbe úrazov, pri ťažkých úrazoch stabilizácia klinického stavu pacienta s triedením pacientov, podľa stupňa náročnosti ošetrenia, v pooperačnom období sledovanie priebehu rekonvalescencie.

Vykonávame konziliárnu službu pre oddelenia nemocnice, odborné nálezy pre sociálnu poisťovňu, hodnotenie bolestného a trvalých následkov po úraze, objednávanie pacientov k operačnému riešeniu úrazových a poúrazových stavov, návrhy na kúpeľnú starostlivosť, predpis protetických pomôcok pre poúrazové stavy.

Ambulantné hodiny

 Odbery
Vyšetrenia
Obedňajšia prestávka
Vyšetrenia
Konzília, administratíva
Pondelok
7:00 – 8:00
8:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
Utorok
7:00 – 8:00
8:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
Streda
7:00 – 8:00
8:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 8:00
8:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
Piatok
7:00 – 8:00
8:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30

Doplnkové informácie

Akútne prípady sa ošetrujú nepretržite.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na -1. poschodí,  pavilón B, č. d. -101.

Lekár:        MUDr. Peter Krokavec
Sestra:      Alica Škvareniaková

Telefonický kontakt:          058/ 777 1314