Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia poskytuje základnú starostlivosť chirurgickým pacientom s akútnymi a chronickými chirurgickými ochoreniami. Pracuje ako príjmová ambulancia všeobecnej chirurgie, manažuje príjmy a vyšetrenia pred prijatím na plánovaný operačný výkon do ústavnej starostlivosti. Zabezpečuje konziliárnu činnosť, ošetrenie pacientov odoslaných lekármi z iných ambulancií vyžadujúcich  chirurgické ošetrenie. 

Liečebné možnosti/Výkony

Chirurgia vykonáva malé ambulantné chirurgické výkony v miestnom znecitlivení, podieľa sa na diagnostike chirurgicky liečiteľných ochorení. Sleduje a riadi priebeh liečenia pacienta po prepustení z ústavnej starostlivosti. Spolupracuje s nemocničným chirurgickým pracoviskom. Súčasťou ambulantnej starostlivosti je podávanie infúznej vazodilatačnej liečby.

Ambulantné hodinyOdbery               
Vyšetrenia       
Obedňajšia prestávka
Vyšetrenia, konzília
Konzília, administratíva
Pondelok
        
7:00 – 8:00
8:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
Utorok

7:00 – 8:00
8:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
Streda

7:00 – 8:00
8:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
Štvrtok

7:00 – 8:00
8:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
Piatok

7:00 – 8:00
8:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30

Doplnkové informácie

Poradie pacientov je dané číslami príchodov pacientov do čakárne, ako aj rozhodnutím lekára. Uprednostňujeme deti do 3 rokov, imobilných pacientov a pacientov s akútnym ochorením.

Chirurgická ambulancia je miesto výkonu  ústavnej pohotovostnej  služby pre odbor chirurgie a úrazovej chirurgie, ktorá zabezpečuje ošetrenie naliehavých prípadov nepretržite, v pracovné dni  od 15:00 do 07:00 hod., v dni pracovného voľna od 07:00 do 07:00 hod.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na -1. poschodí, pavilón B, č. d. 102

Lekár:      MUDr. Judita Mruková
Sestra:     Edita Kohuláková

Telefonický kontakt:   058/ 777 1308