Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Gynekologická ambulancia

Gynekologické odborné ambulancie sú zamerané na liečbu gynekologických chorôb, ich prostredníctvom je koordinovaná predoperačná starostlivosť a liečba. V ambulancii pre rizikovú graviditu sa poskytuje prenatálna starostlivosť tehotným s nie fyziologickým priebehom gravidity. Ambulancia pre plánované rodičovstvo je zameraná na diagnostiku a liečbu sterility. Poskytované je poradenstvo vo všetkých spomenutých ambulanciách.

Liečebné možnosti/Výkony

Ultrazvukové pracovisko je vybavené moderným ultrazvukovým prístrojom s možnosťou 3D a 4D zobrazenia. Poskytuje vysoko špecializovanú diagnostiku gynekologických ochorení, možnosti diagnostiky a  sledovania fyziologickej gravidity tiež aj možnosť detekcie vývojových anomálií plodu. Pomocou Doppleru vyšetrujeme uteroplacentárnu cirkuláciu.

Ambulantné hodiny

  8:00 – 12:0013:00 – 15:00
Pondelok
gynekologická ambulancia
USG vyšetrenia
Utorok
USG vyšetrenia  (od 10:00 do 12:00)onkológia v gynekológii
Streda
riziková gravidita
USG vyšetrenia
Štvrtok
USG vyšetreniakonziliárne vyšetrenia
Piatok
plánované rodičovstvo
USG vyšetreniaDoplnkové informácie

V rámci nadštandardných služieb  poskytujeme zhotovenie USG snímku, vyhotovenie fotografického USG 4D snímku, resp. zhotovenie statického obrazu na CD/DVD nosiči. Tiež je možné zhotoviť videosekvenciu na dátovom nosiči.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Lekári:       Oddelenia GPO
Sestra:       Mgr. Bibiana Róziková

Telefonický kontakt:      058/ 777 1605