Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Detské oddelenie

Pediatrické oddelenie disponuje 36 lôžkami situovanými podľa veku detí. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu spádovej oblasti.

Na oddelení sú hospitalizované deti od 0 - 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku, s možnosťou sprievodu matky. Dojčatá a menšie deti sú ošetrované v 1 až 3 lôžkových izbách so zvýšeným štandardom (matka + dieťa) alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Väčšie deti sú na dvoch trojposteľových izbách rozdelených na izbu chlapcov a dievčat. Deti bez sprievodu matky sú na trojposteľových a dvojposteľových izbách, ktoré sú členené formou boxu v počte sedem.

Odbornú starostlivosť poskytuje aj novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s poruchami popôrodnej adaptácie a dýchania, pokiaľ nevyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Liečebné možnosti/Výkony

•    Vyšetrovacie metódy: základné pediatrické vyšetrenia, venepunkcia, lumbálna punkcia, cievkovanie, laboratórne - hematologické, vyhodnotenie krvných náterov, biochemické, mikrobiologické, sérologické, zobrazovacie – CT, rtg, ultrasonografia a.i.

•    Liečebné metódy:  kardiopulmonálna resuscitácia, oxygenoterapia,  infúzna liečba, dietoterapia, kauzálna liečba ATB, symptomatická liečba, intravenózna, perorálna, inhalačná liečba, fototerapia, a.i.

•    Prístrojové vybavenie: inkubátory, prenosný inkubátor s UPV a oxyterapiou, sety na intratracheálnu intubáciu, výhrevné lôžko, UPV, oxymetre, UV- žiariče, inhalátory, odsávačky, Baby log, infúzne pumpy, EKG, a.i.

Návštevné hodiny

Pondelok15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 17:00
Nedeľa
14:00 – 17:00

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Návštevy  pri  lôžku detí nie sú z prevádzkových dôvodov povolené. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania za poplatok.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 3. poschodí pavilón E.

Telefonický kontakt

Pediatrické oddelenie      058/ 777 1582