Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrická ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu duševných porúch. Poskytuje konziliárnu činnosť pre lôžkové oddelenia nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Psychiatrická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť: poruchy vyvolané stresom, neurotické poruchy, adaptačné poruchy, psychotické duševné poruchy, liečba úzkostných a depresívnych stavov (afektívne poruchy), závislosť na alkohole, psychické poruchy geriatrických pacientov

Ambulantné hodiny

Pondelok 
Utorok
7:00 – 15:00
Streda
7:00 – 15:00
Štvrtok
7:00 – 15:00
PiatokDoplnkové informácie

Na psychiatrickú ambulanciu pacient nemusí mať výmenný lístok  s odporúčaním od svojho obvodného lekára, prípadne špecialistu.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 4. poschodí,  pavilón B, č.d. 401.

Lekár:      MUDr. Jana Grešková
Sestra:    Monika Szantoová, dipl.s.

Telefonický kontakt:   058/ 777 1861 lekár,   058/ 777 1711 sestra