Nemocnica s viac
ako 20 ročnou históriou

Psychiatrická liečebňa

 Liečebňa prijíma pacientov s duševnými poruchami za účelom doliečenia celkového stavu a psychosociálnej rehabilitácie. Predovšetkým sa jedná o chronické stavy v psychiatrii. Diagnostické spektrum pacientov zahŕňa duševné poruchy ako je depresívna porucha, úzkostné poruchy, duševné poruchy zo schizofrénneho spektra, organické poruchy rôznej etiológie, mentálne retardácie, demencie, závislosti od alkoholu aj iných psychoaktívnych látok, poruchy psychiky a správania so začiatkom v adolescencii, zmiešané poruchy emócií a správania, somatoformné poruchy.

Na základe zazmluvnenia v zdravotných poisťovniach Dôvera a VŠZP, do liečebne môžu byť prijatí pacienti po akútnom preliečení na psychiatrickom oddelení  NsP sv. Barbory Rožňava, aj prekladom z psychiatrických oddelení a kliník z iných regiónov, ako napr. Levoča, Prešov, Košice a  tiež z iných psychiatrických zariadení. Podmienkou zdravotnej poisťovne Dôvera je preliečenie pacienta na akútnom psychiatrickom oddelení v trvaní 14 dní pri diagnózach schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20 – F 29), afektívne poruchy (F30 – F39), neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40 – F48), pri závislostiach po detoxikačnej liečbe v trvaní 7 dní (F10 – F19). V prípade VŠZP bez obmedzení v trvaní akútnej liečby. Po telefonickom objednaní sa môžu na liečbu primárne prihlásiť aj pacienti z terénu od ambulantných psychiatrov, ev. praktických lekárov s doporučením.
 
Psychiatrická liečebňa poskytuje pre pacientov  psychodiagnostiku, psychofarmakologickú liečbu, psychoterapeutické intervencie (skupinová psychoterapia, individuálna psychoterapia), relaxácie,  ergoterapiu, biblioterapiu, arteterapiu, terapeutické vychádzky a iné užitočné techniky psychosociálnej rehabilitácie.

Bližšie informácie o činnosti liečebne radi poskytneme na
t.č.: 058/777 1390, 058/777 1290 (stanovište sestier)    

Návštevné hodiny: Pondelok – Piatok     15:00 – 17:00 hod.
                                    Sobota – Nedeľa        10:00 – 17:00 hod.

Lokalizácia: lôžková časť – pavilón B, 3. poschodie

 

 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené