Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatrické oddelenie

Oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka a režimová  jednotka (otvorená).

Akútna jednotka, s počtom lôžok 28, je rozdelená pre praktické účely psychiatrickej prevádzky na dve časti, prvá časť pozostáva zo sieťových postelí, ktoré sú  zabezpečené  kamerovým systémom a sú tu hospitalizovaní najťažší akútni pacienti, druhá časť akútnej jednotky pozostáva zo štandardných štvorposteľových izieb, kde sú hospitalizovaní pacienti po zvládnutí najťažšieho akútneho štádia. Na akútnej jednotke  sa nachádza miestnosť určená pre psychoterapiu psychóz a miestnosť na prevádzku rTMS. Súčasťou oddelenia je aj pracovná dielňa.

Režimová jednotka (otvorená) pozostáva z 10 izieb. Jedna dvojposteľová izba s príslušenstvom, jedna štvorposteľová izba a 8 izieb trojposteľových, ktoré sú zariadené váľandami a TV prijímačom. Na oddelení sa nachádza miestnosť pre liečbu Biofeedbackom, ďalej miestnosť na psychoterapiu depresií a anxióznych stavov, zariadené relaxačnými kreslami, kde sa prevádza autogénny tréning, relaxácia a audiovizuálna stimulácia.

Liečebné možnosti/Výkony

Vyšetrovacie metódy:
•    diagnostika duševných porúch - psychiatrická aj psychodiagnostická

Liečebné metódy:

•    farmakoterapia, brozura_elektro_cover.jpg
•    elektrokonvulzia,
•    rTMS,
•    Biofeedback,
•    audiovizuálna stimulácia,
•    arteterapia.


Brožúra: Elektrokonvulzívna terapia   →

                      (Stiahnúť, 573,2 kB)


Prístrojové vybavenie:
•    Magstim Rapid 2 /rTMS/
•    Spectrum Mecta 5000Q /ECT/
•    Neurofeedback-Bio explorer


Návštevné hodiny

Pondelok 15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 17:00
Nedeľa
14:00 – 17:00

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí , pavilón B – akútna jednotka, na 5. poschodí, pavilón B – režimová jednotka

Telefonický kontakt

Oddelenie, 4.poschodie, akútna jednotka 058 /777 1224
Oddelenie, 5.poschodie, režimová jednotka
058/ 777 1137