Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Neurologické oddelenie

Príjem pacienta na oddelenie je cestou príjmovej ambulancie. Táto slúži zároveň na konziliárne vyšetrenia i štandardné ambulantné neurologické vyšetrenia. Ambulancia má k dispozícii lôžka na podávanie infúznej liečby.

Oddelenie disponuje 28 lôžkami - 1 izba nadštandardná, 5 izieb 3-lôžkových a 3 izby 4-lôžkové. Neurologické JIS lôžka sú umiestnené v rámci OMIS. V priestoroch oddelenia sa nachádza neurofyziologické laboratórium, kde sa vykonávajú vyšetrenia pre hospitalizovaných i ambulantných pacientov.

Liečebné možnosti/Výkony

Vyšetrovacie metódy:
•    EEG,
•    EMG,
•    EP (BAEP, VEP),
•    USG.

Liečebné metódy:
•    Fibrinolýza,
•    epidurálna infiltrácia lumbálnej oblasti.

Prístrojové vybavenie:
•    EEG, EMG, EP, USG

Návštevné hodiny

Pondelok15:00 – 17:00
Utorok
15:00 – 17:00
Streda
15:00 – 17:00
Štvrtok
15:00 – 17:00
Piatok
15:00 – 17:00
Sobota
14:00 – 17:00
Nedeľa
14:00 – 17:00

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 5. poschodí , pavilón B. JIS neurologická sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty - OMIS  (spojovacia časť  pavilónu A a B). Prístup do priestorov OMIS je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

Telefonický kontakt

Neurologické oddelenie
058/ 777 1472
JIS neurologická
058/ 777 1256
Príjmová ambulancia
058/ 777 1705
Neurofyziologické laboratórium
058/ 777 1755