Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Infekčná ambulancia

Infektologická ambulancia  zabezpečuje vyšetrenie pre všetky vekové kategórie.

Liečebné možnosti/Výkony

Zameraná je na diagnostiku a  liečebnopreventívnu starostlivosť  pre pacientov s  podozrením na prenosné choroby a chorým s prenosnou chorobou, dispenzárnu starostlivosť pre pacientov v rekonvalescencii po prekonaní prenosnej choroby a tiež pre chronicky infekčne chorých, konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach nemocnice.

Ambulantné hodiny

 Príprava ambulancie
Vyšetrenia
Obedňajšia prestávka
Konzília, administratíva
Pondelok
7:00 – 7:30
7:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30
Utorok
7:00 – 7:30
7:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30
Streda
7:00 – 7:30
7:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 7:30
7:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30
Piatok
7:00 – 7:30
7:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:30

Doplnkové informácie

Od 7:30 – 9:30 hod. vyšetrenie akútnych a dispenzarizovaných pacientov, odbery biologického materiálu.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na -1. poschodí, pavilón C,  (samostatný vchod  z východnej časti budovy).

Lekár:    MUDr. Irena Kopperová
Sestra:  Janka Šályová, dipl.s.

Telefonický kontakt:         058/777 1805