Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia vnútorného lekárstva pracuje ako príjmová ambulancia, poskytuje nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť (od 15:30 do 07:00 hod. ÚPS) o pacientov odosielaných obvodnými, odbornými lekármi, posádkami RLP a RZP.

Liečebné možnosti/Výkony

Na ambulancii vnútorného lekárstva sa vykonáva interné lekárske vyšetrenie, biochemické, hematologické laboratórne vyšetrenia, zabezpečuje sa ambulantná parenterálna liečba, určí sa diagnóza a potrebná liečba, prípadne sa rozhodne o prijatí pacienta na oddelenie.

Vykonáva sa komplexná neinvazívna diagnostika kardiovaskulárnych chorôb, EKG, RTG hrudníka, EKG a TK Holter, echokardiografia a ergometria.

Vykonávajú sa predoperačné vyšetrenia  a konziliárne vyšetrenia pre ostatné nemocničné oddelenia. Realizujú sa urgentné príjmy a objednávanie pacientov na plánované hospitalizácie na interné oddelenie.

Ambulantné hodiny
Obedňajšia prestávka

Pondelok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:30
Utorok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:30
Streda
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:30
Štvrtok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:30
Piatok
7:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 15:30

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí, širšie komplementy, vchod z pavilónu A

Telefonický kontakt:      058/ 777 1158