Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Psychiatrický stacionár

Psychiatrický stacionár predstavuje doplňujúcu formu starostlivosti o psychické zdravie pacientov, zvyčajne v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť, prípadne ako doplnenie ambulantnej starostlivosti. Pomocou psychoterapeutických skupín a širokého spektra rôznych aktivít pomáha pacientom v navodení pozitívnej zmeny ich zdravotného stavu.

Liečebné možnosti

Rehabilitácia a resocializácia pacientov, ktorí sú liečení ambulantne a pacientov po prepustení zo psychiatrického oddelenia. Program je rozvrhnutý od 08.00 hod. do 14.00 hod., vrátane podávania obed

Psychiatrický stacionár ponúka skupinové psychoterapie, edukáciu o psychiatrických ochoreniach formou prednášok, ako aj interaktívnych sedení,psychosociálnu rehabilitáciu.

Program je doplnený o relaxáciu, muzikoterapiu aj arteterapiu, prípadne HRV biofeedback. Farmakoterapia pacientov psychiatrického stacionára je zabezpečovaná psychiatrickou ambulanciou NsP Rožňava na 4.poschodí, psychoterapeutické aktivity vykonávajú psychológovia.

Ambulantné hodiny

Pondelok
7:00 - 14:30
Utorok
7:00 - 14:30
Streda
7:00 - 14:30
Štvrtok
7:00 - 14:30
Piatok
7:00 - 14:30


Doplnkové informácie

Denný režim:

07:00 - 09:00
príchod pacientov
09:00 - 09:45
komunita
09:45 - 10:00
prestávka
10:00 - 12:00
psychoterapia
12:00 - 12:30
obed
12:30 - 14:30arteterapia, pracovná terapia, hry na precvičenie pamäte


Kontakt / Adresa / Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Ambulancia sa nachádza na 5. poschodí pavilón B
Lekár: MUDr. Anna Sakalová

Psychológ:  PhDr. Baffiová Kristína
                    Mgr.  Lejková Libuša
                    Mgr.  Potočná Dominika
                    Mgr.  Vnenková Daniela
                    Mgr.  Tamas Tegdes
Sestra: Mgr. Mária Máteová, dipl.s.

Telefónne číslo do ambulancie:  058/7771353