Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Dušan Suchý
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Bc. Eva Barcziová
Zuzana Šimčáková
Karol Horník
JUDr. Jana Čorbová
Mgr. Dana Miňová, PhD.
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Dušan Suchý -  riaditeľ
Mgr. Alena Kačalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Petr Kopecký - námestník pre liečebno - preventívnu starostlivosť