Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1, 048 01 Rožňava

IČO: 36597341
DIČ: 2022065595
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 58 777 1111
e-mail: nemocnica.rv@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa
Erika Hroncová
tel.: +421 (0) 58 7342 981
e-mail: sekretariat.rv@svetzdravia.com
Priamy kontakt na oddelenia