Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Ambulancie

Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia vnútorného lekárstva pracuje ako príjmová ambulancia, poskytuje nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť (od 15:30 do 07:00 hod. ÚPS) o pacientov odosielaných obvodnými, odbornými lekármi, posádkami RLP a RZP.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia poskytuje základnú starostlivosť chirurgickým pacientom s akútnymi a chronickými chirurgickými ochoreniami. Pracuje ako príjmová ambulancia všeobecnej chirurgie, manažuje príjmy a vyšetrenia pred prijatím na plánovaný operačný výkon do ústavnej starostlivosti. Zabezpečuje konziliárnu činnosť, ošetrenie pacientov odoslaných lekármi z iných ambulancií vyžadujúcich  chirurgické ošetrenie. 

FRO ambulancia

Ambulancia FBLR - rehabilitačná ambulancia je zameraná na rehabilitačnú liečbu ochorení pohybového systému, chorôb nervovej sústavy, stavov po úrazoch a operáciách pohybového aparátu, medzistavcových platničiek, na liečbu lymfedémov.

Gastroenterologická ambulancia

Ambulancia pre dospelých je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení gastrointestinálneho traktu, vrátane diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie.

Gynekologická ambulancia

Gynekologické odborné ambulancie sú zamerané na liečbu gynekologických chorôb, ich prostredníctvom je koordinovaná predoperačná starostlivosť a liečba. V ambulancii pre rizikovú graviditu sa poskytuje prenatálna starostlivosť tehotným s nie fyziologickým priebehom gravidity. Ambulancia pre plánované rodičovstvo je zameraná na diagnostiku a liečbu sterility. Poskytované je poradenstvo vo všetkých spomenutých ambulanciách.

Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia je integrálnou súčasťou transfúziologického oddelenia. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s nezhubnými a zhubnými ochoreniami krvotvorby, s krvácavými stavmi, s trombofilnými stavmi. Nemocničná krvná banka zodpovedá za bezpečnú a účelnú hemoterapiu pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, laboratórne vyšetrenia pre prenatálne poradne. Jej prevádzka je nepretržitá.

Infekčná ambulancia

Infektologická ambulancia  zabezpečuje vyšetrenie pre všetky vekové kategórie.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenia a následnú dispenzarizáciu  pacientov na odporučenie  lekára u pacientov s chorobami srdca a ciev.

Kožná ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia zabezpečuje  vyšetrenia pre všetky vekové kategórie.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení nervového systému spojenú s poruchami hybnosti a citlivosti a poruchou funkcie zmyslových a vnútorných orgánov, konziliárne služby pre oddelenia nemocnice.

OAIM ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenia a predoperačnú prípravu pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.

Onkologická a chemoterapeutická ambulancia

Onkologická a chemoterapeutická ambulancia je zameraná na komplexnú liečbu nádorových ochorení.

ORL ambulancia

Ambulancia pre dospelých je zameraná na diagnostiku, prevenciu a liečbu chorôb v oblasti uší, nosa, dutiny ústnej, hltana a hrtana; preventívne prehliadky so zameraním na sluch u pracujúcich na pracoviskách  s rizikom hluku, tiež u vodičov; vyhľadávanie porúch sluchu u novorodencov - skríningové vyšetrenie sluchu; konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných v nemocnici.

Pľúcna ambulancia

Ambulancia pneumológie a ftizeológie poskytuje diagnostiku a liečbu ochorení dýchacieho systému a pľúcnej tuberkulózy. Vykonáva odborné činnosti v oblasti prevencie, epidemiológie a dispenzarizácie. Zabezpečuje konziliárnu činnosť  pre lôžkové oddelenia,  ako aj  praktických  a iných odborných  lekárov. Úzko spolupracujeme s NÚTPCH Vyšné Hágy, Pľúcnou klinikou UN L. Pasteura  v Košiciach.

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrická ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu duševných porúch. Poskytuje konziliárnu činnosť pre lôžkové oddelenia nemocnice.

Traumatologická ambulancia

Traumatologická ambulancia ošetruje úrazy pohybového ústrojenstva, poúrazové stavy pohybového ústrojenstva, úrazy hlavy, hrudníka, brucha, panvy, končatín.

 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené