Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rekonštrukcia pracoviska RDG - skiagrafia

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 28.09.2017 sa zahajuje rekonštrukcia pracoviska RDG č. 4. Dočasne bude redukovaná kapacita skiagrafických vyšetrení. RDG pracoviska NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.

Dôvodom je inštalácia nového digitálneho RTG prístroja, ktorá vyžaduje realizovať nevyhnutné stavebné úpravy. Predpokladaný termín obnovenia činnosti pracoviska je 10.11.2017.

Počas rekonštrukcie sa čakacia doba na vyšetrenie môže predĺžiť z dôvodu nižšej kapacity poskytovaných vyšetrení.

Bližšie informácie Vám podajú pracovníci pri okienku centrálnej evidencie pacientov RDG na 1. poschodí, s prístupom z bloku A aj poliklinickej časti nemocnice.

V prípade potreby je možné sa informovať aj telefonicky na čísle:

058 - 777 1510- centrálna evidencia RDG oddelenia.


Ďakujeme za porozumenie.


MUDr. Dušan Suchý

riaditeľ NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.