Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Otvorenie denzitometrického pracoviska v Rožňave

04.09.2017 otvorila Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. denzitometrické pracovisko, na ktorom sa meria hustota kostnej hmoty. Kostná denzitometria je najčastejšou metódou, ako diagnostikovať a identifikovať včasné štádium osteoporózy a určiť riziko zlomenín.

Denzitometria je zobrazovacie vyšetrenie špecializovaného typu, pri ktorom sa meria absorbcia rtg lúčov po prestupe kostným tkanivom. Dávka žiarenia je minimálna, môže sa považovať za takmer zanedbateľnú (s výnimkou tehotných žien). Vyšetrenie je spoľahlivé, nebolestivé, nezaťažuje pacienta, nie je pred ním potrebná žiadna špeciálna príprava. Meria sa hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín, ako sú predlaktie, driekové stavce chrbtice a horný koniec stehennej kosti. Niektorými pacientmi požadovaná „celotelová denzitometria" sa bežne nevykonáva a v prevažnej väčšine prípadov ani nemá žiaden význam. Samotné vyšetrenie trvá niekoľko minúť. Záverom denzitometrického merania je číslo, vyjadrujúce hustotu kostného tkaniva v g/cm2 a tzv. T-skóre a Z-skóre. Výsledok vyšetrenia sa klasifikuje do definovaných kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza.

Denzitometrické vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore reumatológia, endokrinológia a ortopédia. Praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.

Denzitometrické pracovisko je pre pacientov otvorené v pondelok až piatok, od 08:00 do 12:00 hod. Pacienti sa môžu objednať telefonicky na tel. č. 0918 831 090, alebo priamo na pracovisku - Poliklinika dospelých, 3. poschodie, č.d. 344.

Neváhajte a navštívte naše denzitometrické pracovisko, vyšetrenie zrealizujeme v krátkom čase.