Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

I. ročník súťaže v hre BOCCIA

V areáli parku Psychiatrickej liečebne nemocnice Rožňava sa v slnečný júnový deň konal turnaj tímov v integrovanej BOCII. Organizátorom súťaže bol DSS JASANIMA Rožňava v spolupráci s Psychiatrickou liečebňou Rožňava.

Účastníkmi turnaja boli družstvá z ustanovizní Jasanima DSS Rožňava, Psychiatrická liečebňa S. Bluma Plešivec, Psychiatrická liečebňa Rožňava, Barborka n. o. Rožňava, Základná škola Brzotín, Spojená škola internátna Rožňava a AMALIA DSS Rožňava.

BOCCIA 20.06.2017.JPG

Po skončení priateľského turnaja sa hráči presunuli do DSS Jasanima. V altánku ich čakalo malé osvieženie jedlom a nápojmi. Posedenie sa nieslo v priateľskom duchu, vymieňali sa dojmy a zážitky zo súťažného dňa. Nechýbala dobrá nálada a smiech.

Poďakovanie za zdarný priebeh akcie patrí zamestnancom PL - p. primárke MUDr. Harčárovej, Mgr. Csavnickej, Bc. Fuzekovi a Mgr. Nezbedovej z DSS Jasanima.