Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Použitie finančných prostriedkov z Neinvestičného fondu NsP sv. Barbory Rožňava v roku 2016

 

Neinvestičný fond NsP sv. Barbory Rožňava získal v roku 2015 finančné prostriedky z 2% dane z príjmu vo výške 8. 275,38 EUR, ktoré  v roku 2016 použil na nákup zdravotníckej techniky pre viaceré oddelenia rožňavskej nemocnice.

Vyšetrovacia lampa Sim LED 350 s mobilným podstavcom v cene 2.094,- EUR tak od mesiaca jún slúži príjmovej chirurgickej ambulancii a na EKG prístroji ELI 250c v cene 2.800,- EUR poskytuje zdravotnícku starostlivosť personál oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

EKG prístroj ELI 250c.JPG

V decembri z prostriedkov neinvestičného fondu boli zakúpené 2 ks akútnych elektrických polohovateľných lôžok Eleganza 2,  v sume 3.938,40 EUR, na oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Tieto postele okrem zvýšeného komfortu a bezpečnosti pacientov pripútaných na lôžko, uľahčia aj náročnú prácu zdravotníckeho personálu.

Elek. polohovateľné lôžka Eleganza 2.JPG


Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svojím príspevkom 2% dane z príjmu podporili Neinvestičný fond NsP sv. Barbory aj v roku 2016, kedy sa podarilo získať 5.747,41 EUR. Veríme, že nám svoju priazeň zachováte aj v roku 2017.
 
 
Erika Hroncová
Správkyňa fondu